دی دی ری ری، دی دی ری ری، دی دیم دی ری ری!

بشکن بشکنه

بشـــکن

من نمی شکنم

بشـــکن

من نمی تونم

میتــونی

چطوری بشکنم؟

تـــق تـــق

چطوری بشکنم

تـــق تـــق

اینجا بشکنم یار گله داره

اینجا بشکنم یار گله داره

اونجا بشکنم یار گله داره

این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره

حاجی فیروزم

بـــله

سالی یه روزم

بـــله

 

 

پنی یک:

 

اینو گوش بدید! عــــیـــــــــدتــــــــونــــــــــم مبــــــــــــارک!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید