with these lines!

برگ های ریز زرد و نارنجی سطح سنگ فرش را پوشانده و قدم های سریع دختری که سعی دارد با سرعت هرچه تمام تر قدم بردارد و همزمان قانون همیشگی " پا روی خط های سنگ فرشا نذار!" را رعایت کند. 

/ 0 نظر / 8 بازدید