کابوس تموم شد!

هندسه لعنتی رو دادم رفت!

هندسه لعنتی رو دادم رفت!

هندسه لعنتی رو دادم رفت!

هندسه لعنتی رو دادم رفت!

/ 2 نظر / 8 بازدید
عاقل

هندسه اصلا لعنتی نیست. هندسه دوست داشتنیه.[رویا] دو روز دیگه که دلت تنگ شد می فهمی.[قهر]