صرفا جهت اطلاع!

اطلاعات صحبت می کنه:

 

مطلب قبلی توسط نویسنده خونده نشده، هرگونه اشکال تایپی، ویرایشی، نگارشی، زبانی، بیانی، ساختاری و کل کتاب زبان و ادبیات فارسی رو به بزرگی خودتون ببخشید!

 

نیشخند

/ 0 نظر / 3 بازدید