این چنین فرمود سمن!

سمن: شنیدی سهمیه پزشکی دخترا رو چهل درصد کم کردن؟

- نه، چرا؟

سمن: هیچی گفتن بشینن خونه و بزایند شیران نر! 

- :|

سمن: بعد ما می تونیم التماس کنیم که آقا تروخدا ما به دوتاشم میرسیم!

- =))

/ 3 نظر / 7 بازدید
مجال خواه

احمقانه ترین، و بی شعورانه ترین تصمیم نظام آموزشی در حقیقت سازمان سنجش کم کردن ورودی خانم هاست.. ! چه معنی می ده.. همه باید بتونن به طور مساوی از حق ورود به دانشگاه برخوردار باشن.. چقد فمنیستم من خودم خبر نداشتم.. [خنثی]

عاقل

خون ببینی غش می کنی شما! دخترو چه به درس خوندن....تا دیپلم بسه![قهر]

مجال خواه

در راستای غش کردن، باید بگم در صورتی که "مجبور" شدم به "ناچار" و با زور وارده از سوی مقام شامخ ریاست محترم جمهور چیزی جز انسانی بخوانم، حتما تجربی و پس از آن بدون شک، تغذیه و رژیم درمانی را انتخاب می کنم. رویم و رویتان دسته جمعی به دیوار، شرم بر من باد رسما که طی یک انتقال کوفتیِ دی ان ای از پدر به پسر، ژن حالت ضعف پس از مشاهده خون به بنده منتقل شده که امیدوارم نشده بود.. هرچند موجبات انسانی خوانی ما را مهیا کرد.. به هر حال گر خداوند این دسته آخری اشتباهی تو را در دسته دوستان مونث آفریده، برای رعایت انصاف و عدالت، چند ژن کاملا دخترانه را هم به ما منتقل کرده.. حیف که به مقام شامخ خداوندگاری نائل هست ایشون و گرنه.. دی: