مثلا چجوری میشه که همه چی اینقد بی اهمیت میشه؟

کاش میشد همون جوری که زنگ دینی رو با پرسیدن سوالای فلسفی و سوالایی که حداقل باید یه ساعت و نیم بحث بشه درموردشون می گذرونیم، یه بخشایی از زندگیم گذروند!

 

پنی یک:

 

کاش بعدش همونقد خوشحال باشیم از پیچوندن معلمش!

/ 0 نظر / 7 بازدید