این است معجزه طبیعت!:D

بعله! امروز که در راه بازگشت به خانه با اتوبوس [ بعله! با اتوبوس برگشت می کنیم، منتظر پست های آتی باشید که مخ خورده خواهید شد!]، فکر نیم نمره ای بودم که سر "اکتین" کم شد و بسیار غمباد گرفته بودم که از اتوبوس پیاده شده و مناظر سرسبز [ در این مورد نیز مخ خورده خواهید شد!] میدان را دیده و بسیار به وجد آمده و خوشحال و شاد و خندان و آهنگ زیرلب زمزمه کنان راهی خانه شدم!

 

خواستم بدانید که لقب دیوانه بدون حکمت و تدبیر نیست، باشد که غافل نشوید!

 

 

پنی یک: این شکلکه چقد باحاله!

 

پنی دو: چقد خوش می گذره!

/ 2 نظر / 4 بازدید
فراری

منم اتفاقاً از اون شکلکه خیلی خوشم میاد! [نیشخند]

عاقل

مطالب رو خوندم...به شکلکا که رسیدم لپ تاپ رو سروته کردم شکلکا رو درست دیدم. خواستم بدونی لقب عاقل بی حکمت و تدبیر نیست!