برای آیندگان_4

فرزندم!

 

بدان که شانس اجدادت چیزی معادل دمپایی بوده [ شاید کمی هم آن طرف تر!] فلذا بر مبنای شانس دست به کاری نزن!خنثی

/ 3 نظر / 7 بازدید
مجال خواه

شانس، مدت هاست از اینجا رفته! از چه سخن میگویی؟ [خنثی]

عاقل

شانس که ارثی نیست خب! شاید زد و گرفت![نیشخند] تازه دمپایی چشه؟ اگه بپرسیم احتمالا خیلیم از زندگیش راضیه! می تونم اشیای دیگه ای رو مثال بزنم که خیلی بدبخت ترن.ولی ادب اجازه نمی ده.[نیشخند]

عاقل

نه...منم می خواستم بگم بیا ببین این دمپایی ما چی می گه! [نیشخند]