اسمایلی خرذوقِ پاچیده به دیوار!

- به نظرت اون دختره خوشگله؟

 

+ آره!

 

- میدونی! تو همه رو خوشگل می بینی؟

 

+ مگه نیست؟

 

- ای کاش همه ی ما چشمای تو رو داشتیم! تو همه رو خوشگل می بینی!

 

+واقعا؟

 

- آره میدونی تو همونی که چشماشو شسته!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید