سکانس برتر!

بارون نم نم می باره و زمین دون دون شده با قطره های بارون. ولو میشم روی زمین و سرمو می گیرم رو به آسمون، صدای جیغ یه نفر میاد که "شلوار ورزشیت سفیده ها!" و به دنبالش "گورباباش!" 

 

بچه ها دورم حلقه میزنن و یه نفر میگه "معرفی می کنم دیوونه کلاس!"

 

و نفر بعدی که ادامه میده "البت دیوونه ای که بیست می گیره!"

 

و خب صدای "نشستین جلوی دوربین الاغا" همه رو از جا می پرونه بعدش!

/ 0 نظر / 6 بازدید