این تیکه فلز خارق العاده!

باد می خورد توی صورتم، صدای گوشخراشش می پیچید در گوشم، دست هایم را بند کرده بودم به دوتا فلز کنار پایم و لبخند می زدم به همه آدمای این شهر!

 

موتور ها فوق العاده اند!

/ 5 نظر / 7 بازدید
فراری

محشرن! :shout:

عاقل

موتور ها ترسناکن! و پر سرو صدا! انگار همیشه عصبانین. از بچگی از موتور می ترسیدم.

مجال خواه

موتور ها، اعصاب آدم را به هم می ریزند.. آدم خوف می کند، آدم را له می کنند.. موتور ها بدند! بد..!

فراری

دلمون خوشه برادر داریم! [خنثی]

شیطونک

موتور ها خوبن.....بد نیستن.....عشق موتور ها هم خوبن[لبخند]