دیوونه خونه

باد می خورد توی صورتم، صدای گوشخراشش می پیچید در گوشم، دست هایم را بند کرده بودم به دوتا فلز کنار پایم و لبخند می زدم به همه آدمای این شهر!

 

موتور ها فوق العاده اند!

انجام شده در جمعه ٩ آبان ۱۳٩۳ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ به دست دیوونه نظرات () |

Design By : Mihantheme