دیوونه خونه

کاغذ صورتی که چسبوندم به کمد، یه لبخند گنده سبز رنگ کشیدم روش و کنارشم دو تو لیستم رو نوشتم. بعد  کم کم دارم حس می کنم می خواد با همین لبخند کش اومده داد بزنه که "پاشو گمشو سر درست!" با همین شدت و حدت!نگران

انجام شده در پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ به دست دیوونه نظرات () |

Design By : Mihantheme